Oximetria cerebral i muscular en apneistes estàtics basada en el Near Infrared Spectroscopy (NIRS)

L’apnea esportiva és una activitat física reglamentada internacionalment que consisteix en mantenir-se sense respiració a partir d’una inspiració màxima durant el màxim temps possible.

La recerca aplicada a la seguretat i millora del rendiment en apneistes d’alta competició utilitzant la NIRS, encara necessita desenvolupar-se. Cal, per exemple, interaccionar variables de composició corporal, alimentació i especialment ergonutrició específica, amb el propi entrenament dels esportistes per poder valorar així els efectes reals de l’apnea (qualitatius i quantitatius) sobre aquest perfil d’esportistes.

L’objectiu general d’aquest projecte de recerca és caracteritzar les cinètiques dels fluxos d’oxigen muscular i cerebral en situació d’apnea estàtica submàxima en apneistes o submarinistes entrenats. Per fer-ho possible, es proposen tres estudis independents però connectats entre sí:

  1. Cerebral and mesenteric tissue oxygenation using near-infrared spectroscopy (NIRS) in apnea: a systematic review.
  2. Validation of underwater near-infrared spectroscopy (NIRS) in static submaximal apnea.
  3. Effects of ergonutrition program on body composition and kinetics of cerebral and mesenteric oxygenation in professional divers.