Oximetria cerebral i muscular en apneistes estàtics basada en el Near Infrared Spectroscopy (NIRS)

L’apnea esportiva és una activitat física reglamentada internacionalment que consisteix en mantenir-se sense respiració a partir d’una inspiració màxima durant el màxim temps possible.

La recerca aplicada a la seguretat i millora del rendiment en apneistes d’alta competició utilitzant la NIRS, encara necessita desenvolupar-se. Cal, per exemple, interaccionar variables de composició corporal, alimentació i especialment ergonutrició específica, amb el propi entrenament dels esportistes per poder valorar així els efectes reals de l’apnea (qualitatius i quantitatius) sobre aquest perfil d’esportistes.

L’objectiu general d’aquest projecte de recerca és caracteritzar l’alimentació en l’apnea esportiva, les cinètiques dels fluxos d’oxigen muscular i cerebral en situació d’apnea estàtica submàxima en apneistes o submarinistes entrenats. Per fer-ho possible, es proposen quatre estudis independents però connectats entre sí:

  1. Cerebral and mesenteric tissue oxygenation using near-infrared spectroscopy (NIRS) in apnea: a systematic review.
  2. Dieting in apnea divers: a narrative review.
  3. Dietary habits, food consumption, and nutrient intake of spanish sport breath-hold apnea divers.
  4. Effects of dietetic program on body composition and kinetics of cerebral and muscular oxygenation in professional sport breath-hold divers.