Després de validar els qüestionaris específics per apnea esportiva hem iniciat l’estudi observacional sobre alimentació en apnea esportiva, estudi que es fa a nivell espanyol.

Aquest estudi està englobat en el projecte Oximetria cerebral i muscular basada en el Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) en apnea esportiva. Comptem amb el suport de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC, Universitat de Barcelona), de Tecnocampus Mataró (Universitat Pompeu Fabra), de la Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS) i dels apneístes Miguel Lozano (apnea de profunditat) i Fernando Íscar (apnea estàtica).

L’estudi està dividit en tres fases: revisió sistemàtica, estudi observacional i estudi experimental.

En aquest moment estem a la fase 2.2, l’estudi observacional, i en concret, el qüestionari general.

Si ets apneísta esportiu, estàs federat i participes en competicions autonòmiques i/o nacionals, i vols participar cal que cliquis el link i omplis el següent qüestionari: https://forms.gle/kKpJCsyuZv4ouXa38

Aquest qüestionari és pseudo anonimitzat, o sigui, recull nom i cognoms, e-mail i els vincula a una taula de correspondència que estarà en possessió únicament de l’investigador principal (Jordi Sarola). Està aprovat pel Comitè d’Ètica, Comitè d’Investigacions de l’Administració Esportiva de Catalunya. Una vegada es tanqui l’estudi observacional i comenci l’estudi experimental,  es borraran les dades personals. Així figura en el Pla de Gestió de Dades, aprovat el juliol de 2020 pel Comitè Acadèmic de la Universitat de Barcelona.

Qualsevol participant, en qualsevol moment, pot abandonar l’estudi i revocar el consentiment a través de l’investigador principal de l’estudi: Jordi Sarola, e-mail jsarola@tecnocampus.cat

Quin tipus de dades es pregunten al qüestionari?

Informació personal bàsica (edat, sexe, etc).

Informació de salut bàsica, relacionada amb l’alimentació o amb la pràctica de l’apnea esportiva (al·lèrgies i intoleràncies alimentàries,e tc).

Informació antropomètrica (pes, estatura).

Entrenament específic o valoració del rendiment (temps).

Alimentació habitual a partir d’un qüestionari de freqüència de consum d’aliments.

En aquest estudi hi participen els següents investigadors, que agraeixen enormement la teva participació voluntària en el mateix:

Investigador principal: Sr. Jordi Sarola Gassiot (ESCST, Tecnocampus Mataró). Graduat en Nutrició Humana i Dietètica, Màster en Investigació en Salut, doctorand per la Universitat de Barcelona, tolerància a la asfíxia en apnea esportiva estàtica.

Directors: Dr. Alfredo Irurtia Amigó (INEFC Barcelona). Graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport; i Dr. Genís Carrasco Gómez (Hospital de Barcelona). Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Metge Intensivista.

Equip investigador: Dra. Marta López Viñals (Hospital Sant Joan de Déu), Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Metge especialista en Anestèsia i Reanimació; Dr. Xavier Iglesias Reig. (INEFC Barcelona), Graduat en Cièncias de l’Activitat Física i l’Esport; Dra. Marta Carrasco Marginet (INEFC BCN), Graduada en Nutrición Humana i Dietètica, i Graduada en Infermeria; Sr. Quim Rosales Rafel (Faixat Bodyscan). Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear.

Fotografia: Miguel Lozano by Miguel Lozano