El Projecte Apnea #nirsapneaproject és un estudi de recerca que vol aportar coneixement dels mecanismes reguladors induïts per l’apnea esportiva a través de observació dels fluxes d’oxigen cerebral i muscular en esportistes entrenats i relacionant variables com l’entrenament, la composició corporal o l’alimentació.

La tecnologia utilitzada per a la monitorització dels fluxes d’oxigen es realitza a través del Near-Infrared Spectroscopy (NIRS), on es poden controlar tant l’hemoglobina total, com la oxihemoglobina i la deoxihemoglobina.

L’objectiu del projecte és descriure els efectes en la cinètica dels fluxes d’oxigen muscular i cerebral en apneistes o submarinistes entrenats. Es tracta d’analitzar els possibles efectes en la cinètica induïts per un programa alimentari-nutricional, així com els efectes segons composició corporal i l’entranement de cada esportista.

El disseny de l’estudi és diferent segons l’article proposat i va de la revisió sistemàtica (PRISMA) fins a l’estudi quasi-experimental passant per un estudi observacional. La mostra són apneistes i submarinistes entrenats, professionals o semi professionals amb un alt nivell d’experiència i entrenament.

Aquesta línia de recerca vol extreure informació rellevant de l’apnea estàtica submàxima en esportistes entrenats. Vol aportar coneixement a la comunitat científica i, alhora, transferir-lo als esportistes, preparadors físics i altres professionals implicats.