En aquest moment tenim 70 respostes del qüestionari sobre alimentació i apnea esportiva. Les comunitats que més han respost són Catalunya (24,3%) i Balears (17,1%), seguida per Andalusia (12,9%) i la Comunitat de Madrid (10%).

Catalunya compta amb la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS) i els récords masculí i femení en apnea estàtica: Aleix Segura Vendrell (09:36:505) i Isabel Sánchez Arán (07:01:000), que alhora són rècords nacionals. La distribució en les respostes no és equitativa i segueix el model federatiu autonòmic, on hi ha comunitats amb federacions potents i amb molts socis i altres on gairebé no hi ha apneistes.

Una altra dada interessant és el biaix de gènere, han contestat un 72,5% d’homes respecte a un 27,5% de dones. Segons el Anuario de Estadísticas Deportivas 2022 de Deporte Federado, hi ha un total de 31939 esportistes federats  a la Federación de Actividades Subacuáticas (FEDAS). Però quan ho dividim per sexe observem que 27097 (84,84%) són homes i 4842 (15,16%) són dones. FEDAS engloba 8 disciplines esportives a més de l’apnea, per tant, és difícil de concretar el % exacte però és evident que en l’apnea seguim el model de desigualtat de gènere entre homes i dones.

El qüestionari no està tancat, per tant, caldrà veure quines són les dades finals de participació.

Un intens agraïment a tots els participants en l’estudi de part de tot l’equip:

Investigador principal: Sr. Jordi Sarola Gassiot (ESCST, Tecnocampus Mataró). Graduat en Nutrició Humana i Dietètica, Màster en Investigació en Salut, doctorand per la Universitat de Barcelona, tolerància a la asfíxia en apnea esportiva estàtica.

Directors: Dr. Alfredo Irurtia Amigó (INEFC Barcelona). Graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport; i Dr. Genís Carrasco Gómez (Hospital de Barcelona). Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Metge Intensivista.

Equip investigador: Dra. Marta López Viñals (Hospital Sant Joan de Déu), Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Metge especialista en Anestèsia i Reanimació; Dr. Xavier Iglesias Reig. (INEFC Barcelona), Graduat en Cièncias de l’Activitat Física i l’Esport; Dra. Marta Carrasco Marginet (INEFC BCN), Graduada en Nutrición Humana i Dietètica, i Graduada en Infermeria; Sr. Quim Rosales Rafel (Faixat Bodyscan). Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear.